محصولات

سیستم مانیتورینگ فعالیت بدنی
Physical Activity Tracker
سیستم آنالیز حرکت
IMU-based Motion Capture
تحلیل راه رفتن
Spatio-Temporal Parameters
BSNlab

BSNlab در یک نگاه

ایزار های پوشیدنی شرکت بنیان صنعت نوین با عناوین Apex , GaitPro و Vertex بر پایه سنسور های IMU طراحی و تولید شده است که هر کدام دارای ویژگی ها و اهداف متفاوتی است.

Apex یک سیستم آنالیز حرکت با هدف اندازه گیری زوایای مفصلی می باشد.
GaitPro ابزاری برای تحلیل پارامتر های فضایی- زمانی راه رفتن است
Vertex ابزار ثبت داده طولانی مدت برای رصد فعالیت های بدنی افراد می باشد

همچنین یک سامانه ابری جهت مدیریت، ذخیره سازی، پردازش داده جمع آوری شده و گزارش گیری طراحی شده است که میتوانید اطلاعاتی کاربردی را به محققین در پروژه های تحقیقاتی خود و پزشکان در روند تشخیص و بازتوانی ارائه کند

سیستم مانیتورینگ فعالیت بدنی

لایسنس های خریداری شده

23

Licenses
سیستم آنالیز حرکت

کاربران فعال

83

Users
سیستم آنالیز حرکت

داده های جمع آوری شده

8711

Trials
سیستم آنالیز حرکت

مجموع زمان

1348267.9611712634

Seconds

سرویس پردازش ابری

پردازش آنلاین داده در سرویس ابری BSN lab

با استفاده از این سرویس می توانید داده های جمع آوری شده با سنسور های IMU را دسته بندی و مدیریت کنید و به اشتراک بگذارید، همچنین از ابزار های تعبیه شده جهت پردازش و فیلترینگ داده ها، استفاده و در نهایت گزارش گیری کنید.

گزارش گیری

گام: ۴

پردازش داده ها

گام: ۳

بارگذاری داده بر روی پلتفورم

گام: ۲

جمع آوری داده با سنسورهای IMU

گام: ۱

ابزارهای پردازش

دیجیتال فیلترینگ

Butterworth low-pass filter Butterworth high-pass filter

تحلیل پرش

Countermovement Jump Drop Jump Squat Jump

آنالیز راه رفتن

آنالیز راه رفتن پارامترهای فضایی – زمانی راه رفتن تشخیص خودکار سیکل گام برداری استخراج زوایای مفصلی بر حسب سیکل گام برداری

گزارش ها

مشتریان ما