محصولات

سیستم مانیتورینگ فعالیت بدنی

Vertex

Physical Activity Tracker
سیستم آنالیز حرکت

Apex

IMU-based Motion Capture
سیستم مانیتورینگ فعالیت بدنی

لایسنس های خریداری شده

12

Licenses
سیستم آنالیز حرکت

کاربران فعال

28

Users
سیستم آنالیز حرکت

داده های جمع آوری شده

1586

Trials
سیستم آنالیز حرکت

مجموع زمان

144471.46

Seconde

مشتریان ما